קובי והטרקטור

הצגה אורחת + סדנה
Age: 
2+
כ-50
Language: 
עברית
1
2

יש בעיה! קובי צריך לנסוע לעבודה בחווה והטרקטור התקלקל! 
חיות החווה באות לעזרה.
מי ימצא את הפתרון? ואיך? 

Coming Shows
Credits: 

משחק והפעלה: ואלרי שיקלי
מוסיקה: גרי בונני