תיאטרון הקרון

רכישת כרטיסים עבור נגיד שהעולם היה ילד