לוח מופעים

נובמבר 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
23.11 ש' 11:00 4+ הקרון
25.11 ב' 16:30 2+ הקרון
26.11 ג' 17:00 4+ הקרון
30.11 ש' 11:00 4+ הקרון

דצמבר 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.12 ב' 16:30 2+ הקרון
3.12 ג' 17:00 3+ הקרון
7.12 ש' 11:00 4+ הקרון
9.12 ב' 16:30 2+ הקרון
10.12 ג' 17:00 3+ הקרון
14.12 ש' 11:00 4+ הקרון
16.12 ב' 16:30 2+ הקרון
17.12 ג' 17:00 3+ הקרון
21.12 ש' 11:00 4+ הקרון
23.12 ב' 16:30 2+ הקרון
24.12 ג' 11:00 5+ הקרון
25.12 ד' 11:00 4+ הקרון
26.12 ה' 11:00 3+ הקרון
27.12 ו' 11:00 6+ הקרון
28.12 ש' 11:00 4+ הקרון
30.12 ב' 16:30 2+ הקרון