לוח מופעים

אפריל 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
21.4 א' 10:00 3+ הקרון
21.4 א' 11:30 3+ הקרון
22.4 ב' 10:00 3+ הקרון
22.4 ב' 11:30 3+ הקרון
23.4 ג' 10:00 3+ הקרון
23.4 ג' 11:30 3+ הקרון
24.4 ד' 10:00 3+ הקרון
24.4 ד' 11:30 3+ הקרון
27.4 ש' 11:00 4+ הקרון
29.4 ב' 16:30 2+ הקרון
30.4 ג' 17:00 4+ הקרון

מאי 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
4.5 ש' 11:00 4+ הקרון
6.5 ב' 16:30 2+ הקרון
9.5 ה' 11:00 4+ הקרון
9.5 ה' 12:30 4+ הקרון
9.5 ה' 16:00 4+ הקרון
9.5 ה' 17:00 כל המשפחה הקרון
11.5 ש' 11:00 3+ הקרון
13.5 ב' 16:30 2+ הקרון
14.5 ג' 17:00 4+ הקרון
18.5 ש' 11:00 5+ הקרון
18.5 ש' 17:00 כל המשפחה הקרון
20.5 ב' 16:30 2+ הקרון
21.5 ג' 17:00 4+ הקרון
25.5 ש' 11:00 3+ הקרון
27.5 ב' 16:30 2+ הקרון
28.5 ג' 17:00 4+ הקרון

יוני 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
1.6 ש' 11:00 3+ הקרון
4.6 ג' 17:00 3+ הקרון
9.6 א' 11:00 3+ הקרון
11.6 ג' 17:00 3+ הקרון
15.6 ש' 11:00 4+ הקרון
15.6 ש' 17:00 כל המשפחה הקרון
18.6 ג' 17:00 3+ הקרון
22.6 ש' 11:00 4+ הקרון