מופעי פסח | תיאטרון הקרון

מופעי פסח

אפריל 2024
תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
24.4 ד' 10:00 2+ הקרון
24.4 ד' 10:30 6+ הקרון
24.4 ד' 10:30 3+ הקרון
24.4 ד' 10:30 2+ הקרון
24.4 ד' 10:45 6+ הקרון
24.4 ד' 11:00 2+ הקרון
24.4 ד' 11:00 6+ הקרון
24.4 ד' 11:15 6+ הקרון
24.4 ד' 11:30 6+ הקרון
24.4 ד' 11:30 2+ הקרון
24.4 ד' 11:30 3+ הקרון
24.4 ד' 11:45 6+ הקרון
24.4 ד' 12:00 2+ הקרון
24.4 ד' 12:00 6+ הקרון
24.4 ד' 12:15 6+ הקרון
24.4 ד' 12:30 6+ הקרון
24.4 ד' 12:30 2+ הקרון
25.4 ה' 10:00 2+ הקרון
25.4 ה' 10:30 3+ הקרון
25.4 ה' 10:30 2+ הקרון
25.4 ה' 10:30 6+ הקרון
25.4 ה' 10:45 6+ הקרון
25.4 ה' 11:00 6+ הקרון
25.4 ה' 11:00 2+ הקרון
25.4 ה' 11:15 6+ הקרון
25.4 ה' 11:30 3+ הקרון
25.4 ה' 11:30 6+ הקרון
25.4 ה' 11:30 2+ הקרון
25.4 ה' 11:45 6+ הקרון
25.4 ה' 12:00 6+ הקרון
25.4 ה' 12:00 2+ הקרון
25.4 ה' 12:15 6+ הקרון
25.4 ה' 12:30 2+ הקרון
25.4 ה' 12:30 6+ הקרון
27.4 ש' 10:00 2+ הקרון
27.4 ש' 10:30 5+ הקרון
27.4 ש' 10:30 6+ הקרון
27.4 ש' 10:30 2+ הקרון
27.4 ש' 10:45 6+ הקרון
27.4 ש' 11:00 6+ הקרון
27.4 ש' 11:00 2+ הקרון
27.4 ש' 11:15 6+ הקרון
27.4 ש' 11:30 2+ הקרון
27.4 ש' 11:30 4+ הקרון
27.4 ש' 11:30 6+ הקרון
27.4 ש' 11:30 כל המשפחה הקרון
27.4 ש' 11:45 6+ הקרון
27.4 ש' 12:00 6+ הקרון
27.4 ש' 12:00 2+ הקרון
27.4 ש' 12:15 6+ הקרון
27.4 ש' 12:30 5+ הקרון
27.4 ש' 12:30 6+ הקרון
27.4 ש' 12:30 2+ הקרון