מופעי חנוכה | תיאטרון הקרון

מופעי חנוכה

נובמבר 2021

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
30.11 ג' 9:00 4+ הקרון
30.11 ג' 9:30 4+ הקרון
30.11 ג' 10:00 4+ הקרון
30.11 ג' 10:00 4+ הקרון
30.11 ג' 10:30 4+ הקרון
30.11 ג' 11:00 4+ הקרון
30.11 ג' 11:30 4+ הקרון
30.11 ג' 11:30 4+ הקרון

דצמבר 2021

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
1.12 ד' 9:00 4+ הקרון
1.12 ד' 9:30 4+ הקרון
1.12 ד' 10:00 4+ הקרון
1.12 ד' 10:00 3+ הקרון
1.12 ד' 10:30 4+ הקרון
1.12 ד' 11:00 4+ הקרון
1.12 ד' 11:30 4+ הקרון
1.12 ד' 11:30 4+ הקרון
2.12 ה' 9:00 4+ הקרון
2.12 ה' 9:30 4+ הקרון
2.12 ה' 10:00 3+ הקרון
2.12 ה' 10:00 4+ הקרון
2.12 ה' 10:30 4+ הקרון
2.12 ה' 11:00 4+ הקרון
2.12 ה' 11:30 4+ הקרון
2.12 ה' 11:30 4+ הקרון
4.12 ש' 9:00 4+ הקרון
4.12 ש' 9:30 4+ הקרון
4.12 ש' 10:00 4+ הקרון
4.12 ש' 10:00 4+ הקרון
4.12 ש' 10:30 4+ הקרון
4.12 ש' 11:00 4+ הקרון
4.12 ש' 11:30 5+ הקרון
4.12 ש' 11:30 4+ הקרון
4.12 ש' 12:30 כל המשפחה הקרון
5.12 א' 9:00 4+ הקרון
5.12 א' 9:30 4+ הקרון
5.12 א' 10:00 3+ הקרון
5.12 א' 10:00 4+ הקרון
5.12 א' 10:30 4+ הקרון
5.12 א' 11:00 4+ הקרון
5.12 א' 11:30 4+ הקרון
5.12 א' 11:30 4+ הקרון
5.12 א' 12:30 5+ הקרון
6.12 ב' 9:00 4+ הקרון
6.12 ב' 9:30 4+ הקרון
6.12 ב' 10:00 3+ הקרון
6.12 ב' 10:00 4+ הקרון
6.12 ב' 10:30 4+ הקרון
6.12 ב' 11:00 4+ הקרון
6.12 ב' 11:30 4+ הקרון
6.12 ב' 11:30 6+ הקרון