סיפור נקודה | תיאטרון הקרון

סיפור נקודה

גיל: 
3+
40
שפה: 
עברית

סיפור נקודה
רונית קנו 

שעת סיפור מוסיקלית בעקבות הספר "לפני שהייתי ילדה הייתי נקודה" - שישה חלילים בגדלים שונים מלווים את שעת הסיפור לכל אורכה.
הם מתגלים לאט לאט, לפי הגודל, לפי עובי הצליל, לפי זריזות המנגינה...הכל בהתאם להתפתחות הנקודה בסיפור