הצגות ילדים בשבת, אטרקציות לילדים בשבת, הצגות ילדים, תיאטרון הקרון

הצגות ילדים בשבת

תאריך: 15.6

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
15.6 ג' 17:00 3+ קרית מלאכי - ספריה
15.6 ג' 18:00 4+ ראשל"צ
15.6 ג' 18:00 2+ ספריה - שערי תקווה

תאריך: 17.6

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
17.6 ה' 18:00 4+ ראשל"צ

תאריך: 19.6

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
19.6 ש' 11:00 3+ תיאטרון ה"חנות" - תל אביב

תאריך: 21.6

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
21.6 ב' 17:00 3+ בית זית

תאריך: 24.6

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
24.6 ה' 17:00 4+ מתנ"ס גבעת משואה - ירושלים

תאריך: 6.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
6.7 ג' 18:00 כל המשפחה הקרון

תאריך: 7.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
7.7 ד' 17:30 כל המשפחה הקרון

תאריך: 13.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
13.7 ג' 18:00 5+ הקרון

תאריך: 14.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
14.7 ד' 18:00 5+ הקרון

תאריך: 21.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
21.7 ד' 17:30 כל המשפחה הקרון