הצגות ילדים בשבת

תאריך: 19.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
19.11 ג' 17:00 3+ הקרון
19.11 ג' 17:00 3+ מתנ"ס נעמן

תאריך: 20.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
20.11 ד' 17:00 3+ מתנ"ס שבי ציון

תאריך: 23.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
23.11 ש' 11:00 4+ הקרון

תאריך: 25.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.11 ב' 16:30 2+ הקרון
25.11 ב' 17:00 4+ בית יד לבנים ת"א
25.11 ב' 17:00 3+ כפר הרוא"ה

תאריך: 26.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
26.11 ג' 17:00 4+ הקרון
26.11 ג' 17:30 4+ משכן עירוני, רעננה

תאריך: 28.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
28.11 ה' 17:00 3+ קורנית

תאריך: 30.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
30.11 ש' 11:00 4+ הקרון
30.11 ש' 11:00 3+ החנות ת"א
30.11 ש' 11:00 4+ מוזיאון ת"א לאומנות
30.11 ש' 12:30 3+ החנות ת"א

תאריך: 2.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.12 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 3.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
3.12 ג' 17:00 3+ הקרון

תאריך: 7.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
7.12 ש' 10:00 4+ מרכז ענב, ת"א
7.12 ש' 11:00 4+ הקרון
7.12 ש' 11:00 4+ טוי לאב ת"א
7.12 ש' 11:30 4+ מרכז ענב, ת"א

תאריך: 9.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
9.12 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 10.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
10.12 ג' 17:00 3+ הקרון

תאריך: 14.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
14.12 ש' 11:00 4+ הקרון

תאריך: 16.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
16.12 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 17.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
17.12 ג' 17:00 3+ הקרון

תאריך: 21.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
21.12 ש' 11:00 4+ הקרון

תאריך: 23.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
23.12 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 24.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
24.12 ג' 11:00 5+ הקרון
24.12 ג' 11:30 6+ מוזיאון ארץ ישראל ת"א
24.12 ג' 14:00 4+ עלמא בית תרבות, ת"א

תאריך: 25.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.12 ד' 11:00 4+ הקרון
25.12 ד' 11:30 6+ מוזיאון ארץ ישראל ת"א
25.12 ד' 17:00 3+ בית יד לבנים חיפה
25.12 ד' 17:00 3+ גני תקווה ספרייה

תאריך: 26.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
26.12 ה' 11:00 3+ הקרון
26.12 ה' 11:30 4+ מוזיאון ארץ ישראל ת"א

תאריך: 27.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
27.12 ו' 11:00 6+ הקרון

תאריך: 28.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
28.12 ש' 11:00 4+ הקרון

תאריך: 29.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
29.12 א' 11:00 5+ בית שמואל, ירושלים

תאריך: 30.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
30.12 ב' 11:00 4+ בית שמואל, ירושלים
30.12 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 31.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
31.12 ג' 17:30 6+ קרית אונו מתנ"ס