פרויקטים | תיאטרון הקרון

פרויקטים

תיאטרון הקרון מקדם את תחום תיאטרון הבובות בישראל בקרב מערכות התרבות והחינוך לילדים באמצעות פרויקטים.

התיאטרון מקדיש משאבים מיוחדים לפיתוח פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות מגוונות וייחודיות מתוך מחויבות חברתית.

הפרויקטים מתקיימים אודות לתמיכות וקרנות ייעודיות.