צוות השיווק | תיאטרון הקרון

צוות השיווק

שושי פלד
מנהלת שיווק קרון
שלוחה
2
אלה גיל
מנהלת מכירות
טלפון: 
0506604484
טובית אלון
מנהלת שיווק מרכז תרבות לילדים
שלוחה
111