צוות השיווק | תיאטרון הקרון

צוות השיווק

שושי פלד
מנהלת שיווק קרון
שלוחה
2
אלה גיל
מנהלת מכירות
טלפון: 
0506604484
מירב גדעון שוורץ
חינוך, שיווק ומכירות
טלפון: 
0504449615
שלוחה
116
רנית אלירז בן עזרא
שיווק ומכירות
טלפון: 
0524965669