צוות התיאטרון | תיאטרון הקרון

צוות התיאטרון

טלפון לפניות 02-5618514
אלדד בריק
מנכ"ל בפועל
שחר מרום
מנהל אמנותי
אלדד בריק
סמנכ"ל כספים
שלוחה
7
דליה גלבוע
מנהלת חשבונות
שלוחה
6
שושי פלד
מנהלת שיווק
שלוחה
113
אלה גיל
אחראית מכירות
שלוחה
114
דנה בסון
לימודים ופרויקטים בקהילה
שלוחה
118
הילה כהן
עוזרת מנכ"ל
שלוחה
7
אתי סעדו
ניהול ותפעול אולם
יהונתן בן חיים
מנהל טכני