צוות התיאטרון

טלפון לפניות 02-5618514
יזהר פלורסהיים
מנכ"ל
שחר מרום
מנהל אמנותי
אלדד בריק
סמנכ"ל כספים
שלוחה
7
דליה גלבוע
מנהלת חשבונות
שלוחה
6
שושי פלד
מנהלת שיווק
שלוחה
113
אלה גיל
אחראית מכירות
שלוחה
114
מירב שוורץ
שיווק ופרויקטים מיוחדים
שלוחה
112
דנה בסון
לימודים ופרויקטים בקהילה
שלוחה
118
אירה שגליבה
עוזרת מנכ"ל
שלוחה
7
אתי סעדו
ניהול ותפעול אולם
יהונתן בן חיים
מנהל טכני