מסלול קהילתי לירושלמים | יצירת פרויקט חדש עם אמנ.ית מוביל | תיאטרון הקרון

מסלול קהילתי לירושלמים | יצירת פרויקט חדש עם אמנ.ית מוביל

מסלול קהילתי לתושבי.ות ירושלמים:

מסלול 1  - פרויקט קהילתי – יצירת פרויקט חדש עם אמנ.ית מוביל

עקרונות מנחים:

  • הקבוצה תיצור בובת ענק/מיצג על עגלה או בובות נישאות על הגוף בליווי אמנ.ית מוביל.ה.  
  • צוות העדלאידע ישדך בין האמנ.ית המוביל.ה לקהילה. הפרויקט יקבל אישור רק לאחר התאמה ותיאום ציפיות מטעם שני הצדדים.
  • אינכם צריכים ידע בבניית מיצג או בובה, רק מוטיבציה וקבוצה פעילה לאורך תקופת ההכנה ועד העדלאידע!

תקציב: חומרים - 7000 ש"ח. המנחה יקבל תשלום בנפרד. 

*עגלה/ משאית ואמצעי הגברה וחשמל, הם מתקציב נוסף, ואינם חלק מתקציב הפיתוח

תנאי סף:

  • על המגיש להיות גוף/יחיד המייצג קבוצה של מינימום 15 משתתפים.ות
  • למגישה יש מרחב עבודה וכן מרחב לאחסון הפרויקט בתקופת הבנייה
  • איש קשר מטעם הקהילה שיהיה המפיק של הפרויקט מול צוות העדלאידע והאמנ.ית המוביל.ה
  • לא חייב להיות רעיון למיצג/בובה, אלא רק רצון להשתתף וליצור
  • על הפרויקט לצאת בבכורה בעדלאידע (לפרויקטים קיימים מסלול הגשה נוסף)
  • מחוייבות ללוחות הזמנים של הפרויקט ולהציג ביום העדלאידע:
25.3 עדלאידע
24.3 גנרלית
17-21.3 מפגשי קבוצה 11-15 
14.3 מפגש קבוצה 10 
7.3 מפגש קבוצה 9 
29.2 מפגש קבוצה 8
22.2 מפגש קבוצה 7 
15.2 מפגש קבוצה 6
8.2 מפגש קבוצה 5 
1.2 מפגש קבוצה 4 
25.1 מפגש קבוצה 3  
18.1 מפגש קבוצה 2
11.1 מפגש קבוצה 1 
28.12 הגשת הצעה
18.12 מפגש שאלות והדרכה בזום  18:00

אין בקול הקורא משום התחייבות לקיים את העדלאידע ו/או לקבל הצעה כלשהי

טופס הגשה