מסלול לאמנים.יות | הצעת פרויקט קיים | תיאטרון הקרון

מסלול לאמנים.יות | הצעת פרויקט קיים

מסלול 3 - פרויקט קיים – הצעת מיצג או בובה ענקית קיימים.

עקרונות מנחים:

  • בובת ענק או מיצג, שיכול לנוע על עגלה או להינשא ולהיות מופעל ע"י מפעילים.
  • על הפרויקט להיות בהשראת דמות של ילד.ה גיבור.ה/דמות חיה בהשראת הדוגמאות שצויינו בקול הקורא. 
  • על כל פרויקט לפעול בשני אופנים: 
  • תנועה של המיצג/ בובה כחלק משיירת העדלאידע. 
  • פעולה תיאטרלית כאשר השיירה נעצרת, שכוללת הנפשה, כוריאוגרפיה וסיפור קטן מעולמו.ה של הגיבור.ה שבחרתם.

תנאי סף:

  • עד גובה של 5 מ'
  • כל פרויקט צריך להיות עם רכיבים בעלי יכולת הנפשה מכאנית או ידנית
  • פניות ללוחות הזמנים של הפרויקט ולהציג ביום העדלאידע:
25.3 עדלאידע
24.3 גנרלית

אין בקול הקורא משום התחייבות לקיים את העדלאידע ו/או לקבל הצעה כלשהי

טופס הגשה