סיפור נקודה | the Train Theater

סיפור נקודה

שעת סיפור מוסיקלית
Age: 
3+
40
Language: 
עברית

שעת סיפור מוסיקלית בעקבות הספר "לפני שהייתי ילדה הייתי נקודה" - שישה חלילים בגדלים שונים מלווים את שעת הסיפור לכל אורכה. הם מתגלים לאט לאט, לפי הגודל, לפי עובי הצליל, לפי זריזות המנגינה...הכל בהתאם להתפתחות הנקודה בסיפור