And there's evening | the Train Theater

And there's evening

ענת גייגר לפעוטות
Age: 
2+
35
Language: 
עברית

"בשמי ערב כחולים, בשמי ערב צלולים, שט ירח עגול ובהיר..."

באמצעים פשוטים ומקוריים, עם בובות וחפצים,  נגלה מחדש את הקלאסיקה העברית המלאה ביופי, ברוך ובחמלה, שכתבה סופרת הילדים פניה ברגשטיין, שהשנה ימלאו 20 שנה למותה.