The legend of the Cistern | the Train Theater

The legend of the Cistern

Age: 
4+
30-45
Language: 
עברית
1
2

מה יעשו החיות כשבור המים שלהן מתייבש?

 סיפור אפריקני מלא קצב והומור על בצורת ועל נתינה,

 מסופר עם בובות עשויות מבקבוקי פלסטיק. 

Credits

עיבוד, עיצוב, משחק והפעלה:
ענת גייגר