Princess banana | the Train Theater

Princess banana

תיאטרון סיפור עם גליה שומר
Age: 
2+
30-45
Language: 
עברית

"הנסיכה בננה שיחקה כל היום, ועכשיו – מה לעשות? הגיע הזמן למנוחת הצהריים שלה.

איפה היא מסתתרת? האם היא תצליח להירדם? ואיזו הפתעה מתוקה מחכה לה? בשיתוף בובות, תרגילי התעמלות (התעמלות בננה כמובן!)

והכתרת עוזרים מהקהל לאבירי הנסיכה בננה."

Credits

עיבוד, עיצוב, משחק והפעלה:
גליה שומר