Arik and the strawberry

Age: 
2+
30-45
Language: 
עברית
1
2

האריה והתות- בהשראת האריה שאהב רק תות.

אריק האריה אוהב רק תות הוא יוצא אל היער לחפש תות...

את מי הוא יפגוש והאם ימצא  תות? זאת בסיפור נגלה...

Across Israel
22.4 | Mon | 10:00
tel aviv - Website
Credits

עיבוד, עיצוב, משחק והפעלה:
שני וייסמן | חן גילעד


  • לגילאי 4-2: 30 דקות
  • לגילאי 4 ומעלה: 45 דקות