Bina The cow - storytelling theater | the Train Theater

Bina The cow - storytelling theater

Storytelling Theater for toddlers with Mia Sahar
Age: 
2+
35
Language: 
עברית
1
2

סיפור מסעה של בינה, פרה אשר יורדת מהפסים (אלה הרגילים) ועולה על הרכבת. בציפייה רוחשת לגלות עולם, בסקרנות רוגשת לבקר חברות ולראות את הים. סיפור על גילוי החדש, ושיבה מחדשת אל המוכר. תאטרון סיפור בשיתוף הילדים, מוסיקה, אביזרים, תלבושות ושמחת חיים. 

Credits

תיאטרון סיפור לפעוטות מאת מיה סהר