Yasmin's Tail- Storytelling Theater | the Train Theater

Yasmin's Tail- Storytelling Theater

Storytelling Theater for toddlers by Tamar Golom
Age: 
2+
35
Language: 
עברית

מתחת לספה, מגלה יסמין, מציץ זנב. של מי הזנב הזה? אבא, אמא, סבא וסבתא- כולם יעזרו לה לגלות....  
 

 

Credits

(של מי הזנב הזה, מאת יונה טפר, איורים: יערה עשת) - מציגה: תמר גולומב