הצגות ילדים בשבת

תאריך: 7.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
7.7 Tue 17:00 3+ תיאטרון ירושלים

תאריך: 9.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
9.7 Thu 17:00 4+ תיאטרון ירושלים

תאריך: 13.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
13.7 Mon 17:00 4+ מתנס שחמון, אילת

תאריך: 14.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
14.7 Tue 17:00 4+ תיאטרון ירושלים

תאריך: 18.7

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
18.7 Sat 11:00 The whole family הקרון