לוח מופעים

יולי 2018
תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
21.7 ש' 11:00 3+ הקרון
23.7 ב' 16:30 2+ הקרון
24.7 ג' 17:00 4+ הקרון
25.7 ד' 17:00 כל המשפחה הקרון
28.7 ש' 11:00 כל המשפחה הקרון
30.7 ב' 16:30 2+ הקרון
31.7 ג' 17:00 4+ הקרון

אוגוסט 2018
תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
18.8 ש' 11:00 4+ הקרון
19.8 א' 10:00 4+ הקרון
19.8 א' 11:30 4+ הקרון
20.8 ב' 10:00 3+ הקרון
20.8 ב' 11:30 3+ הקרון
20.8 ב' 16:30 2+ הקרון
21.8 ג' 10:00 3+ הקרון
21.8 ג' 11:30 3+ הקרון
21.8 ג' 17:00 כל המשפחה הקרון
22.8 ד' 10:00 4+ הקרון
22.8 ד' 11:30 4+ הקרון
23.8 ה' 10:00 3+ הקרון
23.8 ה' 11:30 3+ הקרון
25.8 ש' 11:00 3+ הקרון
26.8 א' 10:00 4+ הקרון
26.8 א' 11:30 4+ הקרון
27.8 ב' 10:00 5+ הקרון
27.8 ב' 11:30 5+ הקרון
27.8 ב' 16:30 2+ הקרון
28.8 ג' 10:00 3+ הקרון
28.8 ג' 11:30 3+ הקרון
28.8 ג' 17:00 כל המשפחה הקרון
29.8 ד' 10:00 4+ הקרון
29.8 ד' 11:30 4+ הקרון
30.8 ה' 10:00 3+ הקרון
30.8 ה' 11:30 3+ הקרון