לוח מופעים

אוגוסט 2017

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
20.8 א' 11:00 4+ הקרון
20.8 א' 17:00 4+ הקרון
21.8 ב' 11:00 4+ הקרון
21.8 ב' 16:30 2+ הקרון
21.8 ב' 17:30 2+ הקרון
22.8 ג' 11:00 3+ הקרון
22.8 ג' 17:00 כל המשפחה הקרון
23.8 ד' 11:00 3+ הקרון
23.8 ד' 17:00 3+ הקרון
24.8 ה' 11:00 4+ הקרון
24.8 ה' 17:00 4+ הקרון
26.8 ש' 11:00 4+ הקרון
26.8 ש' 17:00 כל המשפחה הקרון
27.8 א' 11:00 כל המשפחה הקרון
27.8 א' 17:00 3+ הקרון
28.8 ב' 11:00 4+ הקרון
28.8 ב' 16:30 2+ הקרון
28.8 ב' 17:30 2+ הקרון
29.8 ג' 11:00 3+ הקרון
29.8 ג' 17:00 3+ הקרון
30.8 ד' 11:00 4+ הקרון
30.8 ד' 17:00 4+ הקרון
31.8 ה' 11:00 3+ הקרון