מקבץ סיפורים לפעוטות

מספרות - תלמידות הקרוס לתיאטרון סיפור לפעוטות
גיל: 
2+
30-45
שפה: 
עברית
1
2

תלמידות הקורס לתיאטרון סיפור לפעוטות של תיאטרון הקרון, יספרו סיפורים מיוחדים לקטנטנים.