החלה הבנייה של מבנה חדש לתיאטרון הקרון

צילום: דור קדמי

ברגעים אלו ממש מתחיל עידן חדש התיאטרון הקרון
החלה הבנייה של התיאטרון החדש!!! 

ההתרגשות בעיצומה