הצגות ילדים בשבת

August 2017

The Train Theater
תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
19.8 11:00 3+ הקרון
20.8 11:00 4+ הקרון
20.8 17:00 4+ הקרון
21.8 11:00 4+ הקרון
21.8 16:30 2+ הקרון
21.8 17:30 2+ הקרון
22.8 11:00 3+ הקרון
22.8 17:00 The whole family הקרון
23.8 11:00 3+ הקרון
23.8 17:00 3+ הקרון
24.8 11:00 4+ הקרון
24.8 17:00 4+ הקרון
26.8 11:00 4+ הקרון
26.8 17:00 The whole family הקרון
27.8 11:00 The whole family הקרון
27.8 17:00 3+ הקרון
28.8 11:00 4+ הקרון
28.8 16:30 2+ הקרון
28.8 17:30 2+ הקרון
29.8 11:00 3+ הקרון
29.8 17:00 3+ הקרון
30.8 11:00 4+ הקרון
30.8 17:00 4+ הקרון
31.8 11:00 3+ הקרון

Outside Performances
תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
22.8 18:00 4+ ספריית הכיכר, נתניה
24.8 17:00 5+ ספריית זיכרון יעקב
28.8 17:00 The whole family ספריית זיכרון יעקב
28.8 17:30 4+ מרכז קהילתי בית-הכרם, ירושלים
30.8 17:00 3+ מרכז קהילתי שפירא, תל-אביב
30.8 18:00 3+ חצור הגלילית