הצגות ילדים בשבת

תאריך: 23.10

תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
23.10 17:00 3+ הקרון

תאריך: 24.10

תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
24.10 11:00 4+ Moscow State Opera and Ballet Theater for Young Audience names
24.10 14:00 4+ Moscow State Opera and Ballet Theater for Young Audience names

תאריך: 27.10

תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
27.10 11:00 4+ טוי לאב ת"א
27.10 11:00 3+ הקרון
27.10 11:00 3+ החנות ת"א

תאריך: 29.10

תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
29.10 16:30 2+ הקרון
29.10 17:00 4+ בית יד לבנים ת"א

תאריך: 30.10

תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
30.10 17:00 4+ הקרון

תאריך: 31.10

תאריך שעה שם גיל אולם כרטיסים
31.10 16:30 4+ ספריית חיספין